Chào mừng bạn đến với website TH Dương Hà

Có 48 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 BB Kết thúc việc công khai hủy DT ngân sách năm 2022, kinh phí chuyển nguồn CCLL

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 31-03-2023
2 Biên bản Kết thúc công khai trụ sở làm việc (Từ 03/01/2023 đến 03/02/2023)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10)

 Thông tin ba công khai 30-03-2023
3 BB Kết thúc việc công khai dự toán giao bổ sung ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 24-03-2023
4 Công khai thực hiện tình hình dự toán năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 04-01-2023
5 Công khai trụ sở làm việc (Từ 3/1/2023 đến 3/2/2023)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 03-01-2023
6 BB Về việc công khai hủy DT NSNN năm 2022, kinh phí nguồn CCTL

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 30-12-2022
7 BB Kết thúc việc công khai thực hiện DT thu - chi Quý III năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 23-12-2022
8 BB Kết thúc việc công khai DT giao bổ sung ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 15-12-2022
9 BB Kết thúc công khai tình hình thực hiện DT NSNN 6 tháng năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 08-10-2022
10 BB kết thúc việc công khai tình hình thực hiện DT NSNN Quý II năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 08-10-2022
11 BB về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-10-2022
12 BB Về việc công khai DT giao bổ sung ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 14-09-2022
13 BB Công khai tình hình thực hiện DTNS Quý II, 6 tháng đầu năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 10-07-2022
14 BB về việc công khai thực hiện DT NSNN 6 tháng năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 07-07-2022
15 Kết thúc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 14-04-2022
1234
TH Dương Hà